Marine robotics

  • เรือหุ่นยนต์สำรวจทางน้ำอัตโนมัติ ไร้คนขับ GS101
  • เรือสำรวจไร้คนขับที่แล่นได้ด้วยตัวเองเพื่อการสำรวจทางน้ำที่รวดเร็วกว่า แม่นยำกว่า สามารถเดินทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำกว่าการขับเรือด้วยคน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำรวจต่างๆ เช่น เครื่องหยั่งความลึกน้ำด้วยเสียง “เอคโค่ซาวน์เดอร์” วัดความลึกของท้องน้ำ, GPS ระบุพิกัด
  • และอื่นๆ เพื่อการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด รวดเร็ว แม่นยำ ที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดกำลังคนและเวลา

ระบบเรืออัตโนมัติ GS 101 สามารถใช้ได้กับเรือหลายรูปแบบ และมีทั้งแบบใช้แบตเตอรี่ที่เงียบ และใช้น้ำมัน สำหรับการสำรวจพื้นที่ใหญ่