Container AGV รถบรรทุกอัตโนมัติไร้คนขับ

ระบบบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ คอนเทนเนอร์ ที่ขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ เพมาะสำหรับการขนส่งขนาดใหญ่ เช่นท่าเรือ ท่าอากาศยาน และระหว่างโกดัง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ประหยัด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม