เกี่ยวกับเรา

Gen Surv Robotics เจ็นเซิฟ เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ของไทย เราออกแบบ,พัฒนาระบบหุ่นยนต์ อัตโนมัติในหลายภารกิจทั้งในงานสำรวจและงานขนส่ง ที่สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพกว่า ประหยัดเวลา ปลอดภัย ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดปัญหาการทำงานของคนที่เสี่ยงอันตราย เช่นในสิ่งแวดล้อมมลภาวะสูงและในพื้นที่อันตราย
ความเชี่ยวชาญของเรา

 • System Integrator : Automation, Unmanned Solution (SI) ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญระบบหุ่นยนต์ ออกแบบและจัดหาและสร้างระบบอัตโนมัติ เพื่อการสำรวจ การขนส่งที่เหมาะสมกับโครงการของคุณ
 • พัฒนาและผลิตพาหนะไร้คนขับเพื่อการสำรวจและการขนส่ง ที่วิจัย พัฒนาและผลิตโดยทีมของเรา:
  • GS 101 เรือสำรวจแบบไร้คนขับ
  • ROV =Remotely Operated Vehicle เรือดำน้ำแบบไร้คนขับเพื่อการสำรวจใต้น้ำ
  • LTV Loaded Transfer Vehicle : ระบบรถบรรทุกขนส่งไร้คนขับ
  • ATV Autonomous All Terrain Vehicle : รถ ATV ไร้คนขับ
  • Autonomous Forklift ฟอร์คลิฟท์ไร้คนขับ
 • บริการการสำรวจด้วยระบบหุ่นยนต์ ทั้งทางน้ำ, ทางพื้นดิน และทางอากาศ
 • Contract Research บริการทำงานวิจัยระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานสำรวจใต้น้ำ บนบก และ ระบบหุ่นยนต์สำหรับงานขนส่ง
 • อุปกรณ์การสำรวจ เราจัดหาและให้คำปรึกษาเรื่องการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อการใช้งานในระบบอัตโนมัติทั้งในอุตสาหกรรมและการสำรวจที่ก้าวหน้า ที่เหมาะกับการใช้งานและการใช้งานของคุณ พร้อมบริการการใช้งานและบำรุงรักษา

เจ็นเซิฟ ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปี 2560 และทำงานวิจัยพัฒนาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี (fibo)