ระบบหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำ ROV

เราออกแบบและพัฒนา เรือหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำ ที่ใช้ในการสำรวจโครงสร้างใต้น้ำ ค้นหาวัตถุในน้ำ ถ่ายภาพใต้น้ำ พร้อมระบุตำแหน่งพิกัด และนำอุปกรณ์สำรวจอื่นๆ เพื่อการหาข้อมูลอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้นักประดาน้ำ ทำให้การสำรวจใต้น้ำทำได้อย่างปลอดภัย