ระบบการปล่อยเรื่อสำรวจใต้น้ำ ROV และ AUV

LARS:Launch& Recovery System for ROV & AUV

  • ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มืออาชีพระดับโลก เราให้บริการปรึกษาออกแบบและจัดหาระบบ อุปกรณ์ สำหรับการปล่อยเรือสำรวจใต้น้ำ ที่เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ